Kredyt na zakup gruntów Agro (ZG) to wyjątkowa oferta przeznaczony dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z zakupem gruntów.

 

 

Pragniesz rozwijać swoje gospodarstwo rolne korzystając z Kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania? Przy pomocy naszych doradców wybierz interesującą Cię linię kredytową.

Kredyt w rachunku bieżącym Agro dla rolników indywidualnych przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej.

Kredyt nawozowy Agro na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, oleju napędowego, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, itp.

Kredyt inwestycyjny Agro przeznaczony jest dla rolników indywidualnych na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych , realizowanych przez Kredytobiorcę, czyli przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego.

Twoje gospodarstwo rolne dynamicznie się rozwija, potrzebne są Ci środki na sfinansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością?

Idealną formą wspierającą bieżącą płynność Twojego gospodarstwa  jest Kredyt obrotowy Agro. Pozwala on na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie związanych z inwestycjami, jeśli nie możesz ich zapłacić ze środków własnych.