BSGrudusk to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Grudusku. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz. Cenisz swój czas, niezależność i mobilność? Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną BSGrudusk, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.


Aplikacja mobilna BSGrudusk umożliwia:

  • dostęp do rachunków,
  • przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
  • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
  • wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
  • wykonywanie przelewów Split Payment,
  • wykonywanie przelewów predefiniowanych,
  • obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat,
  • obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
  • mobilną autoryzację - powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push.
  • odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
  • logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).

Korzystanie z aplikacji mobilnej BSGrudusk jest bezpłatne.


Instalacja aplikacji BSGrudusk "krok po kroku":

  1. Wejdź do sklepu Google Play i pobierz aplikację BSGrudusk
  2. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w aplikacji:
  3. Zaloguj się do Internet Banking i dodaj swoje urządzenie postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie:

    a) podaj nazwę urządzenia

    b) wpisz otrzymany kod z SMS
    c) zeskanuj QR kod wyświetlony w bankowości internetowej
  4. Ustal e-PIN do Aplikacji – długość kodu e-PIN powinna mieścić się między 5 a 20 znakami
  5. Po poprawnym zapisaniu danych pojawi się komunikat „Proces aktywacji zakończył się pomyślnie”.
  6. Aktywacja aplikacji zmienia sposób autoryzacji z haseł sms na autoryzację za pomocą aplikacji mobilnej.
Telefon kontaktowy+48 23 671 50 14
Wyślij wiadomośćkontakt@bsgrudusk.pl
PlacówkiGrudusk, ul Plac Grunwaldu 4A