Twoja karta do codziennych zakupów

Płacisz nią kiedy chcesz - w sklepach stacjonarnych i w internecie, w Polsce i za granicą.

Sprawdź szczegóły

Polityka prywatności - aplikacja mobilna BS Gruduskważne informacje

 1. Aplikacja mobilna BS Grudusk (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Grudusku (Bank). Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Grudusku z urządzenia mobilnego.

 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

 3. Bank Spółdzielczy w Grudusku przechowuje i przetwarza dane związane z Aplikacją i usługą świadczoną za pomocą Aplikacji oraz przetwarza dane osobowe zgodnie z wyrażonymi zgodami

 1. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:

  1. komunikuje się z systemem Banku Spółdzielczego w Grudusku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,

  2. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

   • pamięci,

   • komunikacji sieciowej

   • pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,

   • informacji o lokalizacji,

   • aparatu fotograficznego,

   • danych kontaktów.

 2. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

 3. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

 4. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

 5. Bank Spółdzielczy w Grudusku zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

Wersja na dzień: 6 listopada 2020 r.

Aplikacja mobilna BS Grudusk

Image

Pobierz, aby swobodnie i bezpiecznie korzystać z usług banku.

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną BS Grudusk, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
Image

dostęp do rachunków

płatności BLIK

przegląd sald i historii operacji na rachunkach

wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US

Image

obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat

obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat

odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push