1. Aplikacja mobilna BS Grudusk (Aplikacja) została wyprodukowana dla Klientów Banku Spółdzielczego w Grudusku (Bank). Aplikacja umożliwia dostęp do usług Banku Spółdzielczego w Grudusku z urządzenia mobilnego.
 2. Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.
 3. Bank Spółdzielczy w Grudusku przechowuje i przetwarza dane związane z Aplikacją i usługą świadczoną za pomocą Aplikacji oraz przetwarza dane osobowe zgodnie z wyrażonymi zgodami
 4. Aplikacja na urządzeniu mobilnym:
  1. komunikuje się z systemem Banku Spółdzielczego w Grudusku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
  2. uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
   • pamięci,
   • komunikacji sieciowej
   • pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
   • informacji o lokalizacji,
   • aparatu fotograficznego,
   • danych kontaktów.
 5. Aplikacja na urządzeniu mobilnym nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowuje danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.
 6. Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikację. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.
 7. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.
 8. Bank Spółdzielczy w Grudusku zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

Wersja na dzień: 6 listopada 2020 r.