ROR UNIKONTO to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadaczami rachunków Unikonto mogą być osoby fizyczne, rezydenci i nierezydenci.

Rachunek Unikonto to:

  • 0 zł za otwarcie
  • 0 zł za prowadzenie
  • wygodne regulowanie stałych opłat,
  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych.
  • wybór formy zadłużania się w rachunku: kredyt odnawialny
  • bezpieczna obsługa za pośrednictwem internetu - Internet Banking
  • regulowanie należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą międzynarodowych kart płatniczych Visa,
  • dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych z Spółdzielczej Sieci Bankomatów,


Środki w złotych zgromadzone na rachunku Unikonto objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.