Twoja karta do codziennych zakupów

Płacisz nią kiedy chcesz - w sklepach stacjonarnych i w internecie, w Polsce i za granicą.

Sprawdź szczegóły

O BankuSolidny partner

logo250_85Północne granice województwa mazowieckiego wytyczają obszar działań Banku Spółdzielczego w Grudusku. Bank prowadzi działalność na terenie 3 gmin wiejskich charakteryzujących się brakiem działalności przemysłowej. Zamieszkuje je około 9 tys. ludności. Jest to teren rolniczy o urozmaiconych warunkach bonitacyjnych.

Bank powstał w 1925 roku jako Kasa Stefczyka z inicjatywy miejscowych działaczy pod przewodnictwem właściciela ziemskiego majątku położonego w Grudusku, który przeznaczył na ten cel budynek wraz z działką położoną w centrum Gruduska. Po wojnie bank wznowił działalność 10 października 1945 r. powołując Kasę Spółdzielczą, która podjęła działalność w tym samym budynku. Następne lata Banku Spółdzielczego w Grudusku były podobne do wszystkich spółdzielni bankowych w kraju.

Przełom w działalności Banku Spółdzielczego w Grudusku następuje w 1990 r. kiedy to zbudowano nową siedzibę banku, a w 1993 dokonano komputeryzacji firmy. Rok 1995 przynosi przyłączenie Banku Spółdzielczego w Dzierzgowie. W 1996 Bank Spółdzielczy jako jeden z akcjonariuszy powołał do życia Mazowiecki Bank Regionalny. Rok 1998 to przyłączenie Banku Spółdzielczego w Czernicach Borowych. Przyłączone banki są obecnie oddziałami Banku Spółdzielczego w Grudusku

Obecnie bank zrzeszony jest w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Swoją działalność prowadzi poprzez centralę w Grudusku i dwa oddziały - w Dzierzgowie i Czernicach Borowych. Na koniec 2019 roku suma bilansowa banku wynosiła ponad 106,7 mln zł. Suma udzielonych kredytów wyniosła ponad 71,2 mln zł, a kredyty zagrożone stanowiły 0,02% obliga kredytowego. Wartość zgromadzonych depozytów od klientów sektora niefinansowego i budżetowego wynosiła ponad 92,4 mln zł. W 2019 r. bank osiągnął wynik finansowy netto w wysokości 562 tys. zł. Fundusze własne banku wyniosły ponad 12,1 mln zł i stanowiły równowartość ponad 2,8 mln euro. Współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 20,00%.

Bieżącą działalnością banku kieruje 3-osobowy zarząd, któremu prezesuje Szymon Budnicki, a Radzie Nadzorczej przewodniczy Jacek Bartołd.

Aplikacja mobilna BS Grudusk

Image

Pobierz, aby swobodnie i bezpiecznie korzystać z usług banku.

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną BS Grudusk, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
Image

dostęp do rachunków

płatności BLIK

przegląd sald i historii operacji na rachunkach

wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US

Image

obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat

obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat

odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push