Lokata plus

Lokata promocyjna na okres 6 lub 12 miesięcy z oprocentowaniem nawet 6,20%.Lokaty terminowe(na okres: 1, 3, 6, 7, 10 lub 12 miesięcy)

Lokata terminowe to idealny sposób do lokowania swoich oszczędności.

Dlaczego warto?

 • duży wybór terminów lokowania,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • bezpieczeństwo - lokaty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).
Image

Lokata Wiosenna(na okres 8 miesięcy)

Lokata wiosenna  – to 8 miesięczna lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Dlaczego warto?

 • atrakcyjne oprocentowanie (maksymalnie pomnażasz swoje oszczędności),
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • bezpieczeństwo - lokaty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym),
 • dla każdego - nie musisz posiadać rachunku bieżącego,
 • lokata Wiosenna oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej.


Image

Lokata Dynamiczna(na okres 12 miesięcy)

Lokata dynamiczna (progresywna) – to lokata, w której oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku lokaty dynamicznej zależy od długości terminu ich przechowywania na tym Rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych Okresów odsetkowych w ramach pierwotnego Okresu umownego Lokaty, a po jej odnowieniu – w ramach każdego kolejnego Okresu umownego.


Dlaczego warto?

 • im dłużej utrzymujesz lokatę, tym więcej zarabiasz,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • bezpieczeństwo - lokaty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym),
 • dla każdego - nie musisz posiadać rachunku bieżącego,
 • oprocentowanie dynamicznej lokaty oszczędnościowej w okresie umownym jest progresywne, tzn. wysokość stopy procentowej wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty,
 • dynamiczna lokata oszczędnościowa podlega oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych.
  Image

  Aplikacja mobilna BS Grudusk

  Image

  Pobierz, aby swobodnie i bezpiecznie korzystać z usług banku.

  Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną BS Grudusk, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
  Image

  dostęp do rachunków

  płatności BLIK

  przegląd sald i historii operacji na rachunkach

  wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US

  Image

  obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat

  obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat

  odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push