Twoja karta do codziennych zakupów

Płacisz nią kiedy chcesz - w sklepach stacjonarnych i w internecie, w Polsce i za granicą.

Kredyt inwestycyjnyZainwestuj w przyszłość

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

 • możliwość sfinansowania projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego, m.in. na zakup środków trwałych, budowę, rozbudowę, poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo – usługowych czy modernizację nieruchomości

 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji

 

 • długi okres kredytowania – nawet do 15 lat

 • możliwość optymalnego planowania inwestycji - długo okres spłaty pozwala na rozsądne zaplanowanie inwestycji

 • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy

Kredyt obrotowyProste zasady

Kredyt obrotowy to utrzymanie płynności finansowej firmy i maksymalizacja sprawności działania. To kredyt o charakterze nieodnawialnym przeznaczony na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności.


Wybierając Kredyt obrotowy zyskujesz:

 • łatwy sposób na utrzymanie płynności finansowej

 • maksymalizację sprawności działania firmy

 • wysokość kredytu ustalaną indywidualnie

 • możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej

 • harmonogram wypłaty i spłaty kredytu dostosowany do indywidualnych potrzeb kredytobiorcy

 • długi okres kredytowania – nawet do 36 miesięcy

 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącymProste zasady

Kredyt w rachunku bieżącym to krótkoterminowy kredyt obrotowy o charakterze odnawialnym. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, że kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie. Kredyt w rachunku bieżącym może być przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań firmy, w tym na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank.


Wybierając Kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej

 • możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu kredytowego

 • wygodę w dysponowaniu kredytem - automatyczną spłatę zadłużenia z każdego wpływu na rachunek

 • długi okres kredytowania – nawet do 24 miesięcy

 • atrakcyjne warunki cenowe kredytu – oprocentowanie naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu.

Aplikacja mobilna BS Grudusk

Image

Pobierz, aby swobodnie i bezpiecznie korzystać z usług banku.

Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną BS Grudusk, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki. Korzystanie z aplikacji jest bezpieczne - dostęp chroniony jest kodem e-PIN lub z wykorzystaniem cech biometrycznych.
Image

dostęp do rachunków

płatności BLIK

przegląd sald i historii operacji na rachunkach

wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US

Image

obsługę lokat terminowych - szczegóły posiadanych lokat, otwieranie i zamykanie lokat

obsługę kredytów - szczegóły kredytu, harmonogram spłat

odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push