Rachunek oszczędnościowy to połączenie lokaty terminowej z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym. Dzięki tak unikalnej konstrukcji możesz efektywnie pomnażać swoje pieniądze, a w razie potrzeby wypłacić je tak łatwo jak z konta osobistego, samemu decydując jak długo chcesz oszczędzać.


Rachunek jest prowadzony w złotych, a oprocentowanie jest zmienne, uzależnione od wysokości zgromadzonych środków na koncie.

Odsetki są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca, a jeśli Klient nie zdecyduje się ich wypłacić, podnoszą saldo rachunku, zwiększając tym samym realny zysk z oszczędności w skali roku.

Środki zgromadzone na rachunku Unikonto oszczędnościowe objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym..

Rachunek oszczędnościowy to:
  • 0 zł za otwarcie
  • 0 zł za prowadzenie
  • bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych.
  • brak wymogu stałych wpłat lub deklarowania minimalnej sumy wpłaty na konto,
  • atrakcyjne oprocentowanie progresywne środków zgromadzonych na koncie
  • miesięczna kapitalizacja odsetek


Środki w złotych zgromadzone na rachunku oszczędnościowym objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.