Rachunek oszczędnościowy to połączenie lokaty terminowej z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym. Dzięki tak unikalnej konstrukcji możesz efektywnie pomnażać swoje pieniądze, a w razie potrzeby wypłacić je tak łatwo jak z konta osobistego, samemu decydując jak długo chcesz oszczędzać.

ROR UNIKONTO to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do gromadzenia środków pieniężnych w złotych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadaczami rachunków Unikonto mogą być osoby fizyczne, rezydenci i nierezydenci.