Lokata dynamiczna (progresywna) – to lokata, w której oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku lokaty dynamicznej zależy od długości terminu ich przechowywania na tym Rachunku i wzrasta wraz z upływem kolejnych Okresów odsetkowych w ramach pierwotnego Okresu umownego Lokaty, a po jej odnowieniu – w ramach każdego kolejnego Okresu umownego

Lokata wiosenna – to 8 miesięczna lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Lokata terminowe to idealny sposób do lokowania swoich oszczędności.