Karty płatnicze Visa Electron to bezpieczny i łatwy sposób na stały dostęp do środków klienta. Można nimi płacić w sklepach i punktach usługowych na całym świecie a także wypłacać gotówkę z bankomatów niemal we wszystkich krajach.

Karta Visa Electron wyposażona jest w mikroprocesor, antenę radiową oraz pasek magnetyczny. Wydawana jest na okres 3 lat do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Unikonto. Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie karty dla siebie i osoby, na rzecz której ustanowi pełnomocnictwo. Karty wydane do jednego rachunku działają w ramach wspólnego salda autoryzacyjnego jednak w oparciu o indywidualne limity dzienne karty. Walutą rozliczeniową karty przy transakcjach poza granicami kraju jest EUR.

Krótki przegląd cech

  • kartę Visa Electron może otrzymać każdy posiadacz rachunku ROR
  • za pomocą kart Visa Electron można dokonywać zakupów i płatności na całym świecie w punktach oznaczonych logo Visa
  • kartą można dokonywać wypłaty gotówki przy użyciu terminali EFTPOS lub bankomatów oznaczonych logo VISA, a bez prowizji w sieci bankomatów Zrzeszenia BPS SA, SGB SA
  • transakcje można dokonywać do wysokości środków na rachunku powiększonych o saldo dostępnego debetu lub przyznanego limitu kredytowego
  • karta umożliwia dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych payWave (do kwoty 100 PLN w Polsce, 20 EUR w krajach strefy EURO i 15 GBP w Wielkiej Brytanii) oraz wypłat typu Cashback (maksymalnie do kwoty 200 PLN)

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty telefonicznie w całodobowej infolinii pod numerem (22) 515-34-25 lub osobiście w placówce Banku, która wydała kartę.