Internet Banking to łatwa i szybka obsługa rachunku za pośrednictwem Internetu. Jeżeli chcesz kontrolować i dokonywać wszelkich operacji na swoim rachunku 24h/dobę z dowolnego miejsca w kraju i na świecie - ta oferta jest właśnie dla Ciebie.


Zalety dla klientów:

 • szybszy dostęp do informacji finansowej (stan i historia rachunku)
 • przyjazny sposób prezentacji danych
 • przyspieszenie transakcji płatniczych dzięki elektronicznej obsłudze systemów płatności
 • efektywniejsze gospodarowanie środkami na rachunku np. poprzez lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych


Funkcjonalność systemu:

 • aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku
 • informacje o wysokości wolnych środków
 • zakładanie lub likwidowanie lokat
 • informacje o lokatach własnych
 • definiowanie zleceń stałych
 • realizacja przelewów jednorazowych i zdefiniowanych
 • prowadzenie bazy kontrahentów