Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy dla Firm to:

  • kompleksowa obsługa finansowa
  • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach Banku na każde żądanie
  • karty płatnicze Visa Business
  • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
  • dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych z ponad 3.000 bankomatów Banków Spółdzielczych  położonych na terenie całej Polski,
  • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
  • regulowanie stałych opłat,
  • regulowanie należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą kart płatniczych
  • obsługę za pośrednictwem internetu,
  • bezpieczne przechowywania środków pieniężnych
  • w ramach Systemu Internet Banking możliwość dokonywania operacji przez internet (Internet Banking)